Shohin-bonsai Europe | Morten Albek

 

 

Balance i opstillingen - flow og bevægelse

Af Morten Albek

 

 

 

1  Det er vigtigt at placere træerne i en opstilling med den rigtige retning og bevægelse.

Alle træer der er formet rigtigt har en eller anden bevægelse som viser deres retning. Det kan aflæses i placeringen i skålen, stammens hældning, og hovedgrenens retning i nogle tilfælde.

Kaskadetræers retning er ekstremt ydelig mens mere formelt formede træer kan være lidt vanskeligere at aflæse tydeligt.

 

Når træerne anbringes så skal det gøres så opstillingen fsamlet set fremtræder rolig og harmonisk.

På illustrationen kan det ses hvordan det kan gøres.

Hovedtræet øverst på reolen har en stille bevægelse mod det modtagende træ udenfor reolen. Det modtagende træ, står alene, og kan derfor have mere tydelig bevægelse.

På den midterste reol er der plads til mere liv mellem træerne, og på den nederste hylde er der igen skabt ro med enkle træer med mindre bevægelse.

Det kan varieres alt efter reoltype og udtryk, der ønskes af opstillingen som er en perosnlig afgørelse.

 

 

 

 2 Det næste punkt er at se på hele opstillingens samlede balance. Den uligesidede trekant er en god måde at teste den naturlige balance med.

Hvis hovedtræet øverst på reolen blev placeret præcist i midten af hele opstillingen, vil det se kunstigt og unaturligt ud. Ligesom, at man ikke placerer en person i midten af et foto, men forskudt for midten. Det er sådan øjet finder ro i et billede, et maleri og i en bonsai opstilling.

 

 

 

 

3  Tredje del, som er meget vigtig i en bonsai opstilling, er tomme områder. Det bidrager med ro og harmoni, når der er luft omkring elementerne. Det har også baggrund i det japanske tuschmaleri hvor tomme områder virker ligesom på et akvarelmaleri.

 

 

 

 

 

All rights reserved (C) Shohin Bonsai Danmark