Shohin-bonsai Europe | Morten Albek

 

 

Blomstrende Shohin-bonsai

Af Morten Albek

Rhododendron lysolepsis

 

 

Blomstrende Shohin-bonsai er ofte en stor udfording. Pga. blomstringens krav til beskæringstidspunkter, kan formgivningen af træet være afhængig af træets natur og evne til at blomstre og evt. udvikle frugter.

 

Shohin med blomster eller frugter/bær er meget anvendelige og næsten uundværlige i en opstilling, der skal udtrykke årstider som forår, sommer og efterår. En af grunpillerne i Shohin opstillinger (display) er at skabe en årstidsstemning, og derfor kan blomstrende bonsai i forår og sommerperioden være med til at understrege det, udover den æstetiske værdi.

 

Frugter og bær er det efterfølgende resultat af blomstringen; derfor er det nødvendigt at få træet til at blomstre for at få den ønskede frugt- eller bærudvikling til sensommer og efterårs/vinter opstillinger. Selvom det ikke er alle blomstrende træer, der udvikler frugter som er æstetisk interessante, eller modsat.

Paradisæble (Malus sieboldii), er et eksempel på et træ, der både sætter smukke blomster i foråret, og udvikler fine frugter henover sommeren og efteråret.

 

Udfordringen, er at bevare en tilfredsstillende form på bonsaien, samtidigt med at evnen til at blomstre bevares. Ved vedvarende beskæring sæsonen igennem vil man fjerne de fleste blomserudviklende skud, og træet kommer derfor ikke til at blomstre hvis besskæringen ikke kontrolleres og times rigtigt.

 

Træer og buske danner blomsterknopperne på to tidspunkter. Enten dannes de på indeværende års vækst - fra foråret henover sommeren, eller de dannes på sidste års vækst - fra sensommer og hen i efteråret, hvor blomsterne springer ud efter vinterdvalen. 

Desuden dannes blomsterne på grene som får nok lys, og der produceres også flere blomster på yngre grene end på ældre.

 

Forårs- eller sommerblomstring?

Som en hovedregel kan man regne med at vinter og forårsblomstrende træer danner deres blomsterknopper året før, fra midtsommeren og frem mod vinteren. Undgå større beskæring i den periode.

 

Træer og buske som blomstrer fra sommeren og hen mod vinteren danner oftets blomsterknopperne på samme års vækst, dvs. fra tidligt forår og fremefter. Undgå derfor beskæring i videst muligt omfang fra foråret og indtil blomstringen er færdig.

 

Det kan naturligvis være nødvendigt med småjusteringer undervejs, men vær opmærksom på at bevare grene med blomsterknopper intakt.

 

 

Japanensk Kvæde, Chaenomeles japonica.

Blomsterknopperne dannes i efteråret, overvintrer og springer ud i det tidlige forår.

 

 

Blomster dannet på forrige års vækst

Generelt beskæres træer, som udvikler deres blomsterknopper året før blomstringen, ikke efter knopperne er dannet om sommeren hen mod efteråret. Beskæres træet/busken efter blomsterknopperne er dannet året før, kommer der ingen blomster året efter.

Generelt kan det tilrådes ikke at beskære disse træer senere end i juli, med undtagelse af enkelte småjusteringer (som dog kan fjerne blomsteransatser) for at sikre næste års blomstring.

Blomstrer træet ikke, er det nødvendigt at forsøge at stoppe beskæring tidl., og prøve sig frem indtil det lykkedes.

 

Træer i stærk vækst kan også springe blomstringen over da de bruger energie på ny vækst i stedet for blomstring, ligesom vejret kan have sin indflydelse på hvor vellykket blomstringen bliver.

 

Blomster dannet i samme væktsæson

Buske som f.eks. potentilla har ofte deres blomstring på samme års vækst. Så alt efter vækstmønster skal det undgås at beskære Potentilla når væksten starter i foråret indtil det har blomstret.

 

Praktik og observation

Det er indimellem en stor udfording, at finde ud af præcist hvornår og hvordan træet behandles så det udvikler blomster/frugter/bær.

Øvelse gør mester, og hvert år lægger man ny viden og erfaring til. Observer træets vækst, og juster beskæring og tidspunkter til det ønskede resultat opnås.

Vind og vejr har også sin indflydelse, så to år efter hinanden giver måske ikke samme resultat.

 

Iøvrigt er blomstring kun til udviklede bonsai. Træer under udvikling bør have blomsterne fjernet for ikke at bremse væksten. Blomsterne erstatter nemlig nye skud, og sænker derfor væksttempoet betragteligt. Så længe der sidder en blomst kommer der ikke et nyt skud og en ny gren på det sted.

 

Formning af blomstrende bonsai

Blomstrende bonsai vil af og til skulle formes mere løst, sammenlignet med de præcist klippede stedsegrønne og løvfældende bonsai. Af hensyn til at bevare grene der kan danne blomster. Blomstrende bonsai kan se mere eller mindre utæmmede ud i perioder for at sikre, at blomster og bær bliver dannet. Men da det er en vigtig del af Shohin-bonsai fremstillingen at vise årstidenernes stemning, er det derfor også acceptabelt med nogle typer træer, der er mere løse i væksten. Til gengæld bruges de også kun til udstilling i den nogle gange korte periode de fremtræder med blomsterne. Resten af sæsonnen planlægges og trænes træet frem mod næste blomstring.

 

 

Potentilla

 

 

Beskæring

Når en blomstrende bonsai trænes, er det essentielt at udvikle en base af grene hvor nye blomsterbærende grene kan udvikles fra.

Potentilla f.eks. beskæres hårdt efter blomstringen, og de nye grene som udvikler sig herefter danner basis for blomstringen. Enkelte jusetringer kan foretgaes undervejs, men primær indsatsen er på at udvikle grene, der mere ell. mindre uforstyrret kan danne grundlag for senere blomstring.

 

Den lidthårde tilbageskæring har også den fordel at der kommer lys og luft ind til de ældre grene, som lettere producerer ny sund vækst, og holder træet i den ønskede størrelse. Samtidigt vil de nye yngre grene danne basis for en bedre blomstring.

 

Herunder eksempler på planter, som blomstrer henholdsvis på grene udviklet året før, eller indeværende år. Læg mærke til at der inden for samme art godt kan være forskellige sorter, der danner blomster på hver sin måde. Bl.a. Spirea, som går igen i begge grupperinger herunder med forskellige sorter.

 

  • Eksempler på forårblomstrende træer og buske (blomsterknopperne dannes året før):

Rhododendron (Rhododendron lysolepsis), Satsuki Azalea, Deutzia (Deutzia gracilis), Paradisæble (Malus), Berberis (Berberis thunbergii), Forsythia (Forsythia spp.), Fuglekirsebær (Prunus), Kvæde (Chaenomelea spp.), Spirea (Spirea var.), Viburnum (Viburnum spp.), (Kolkwitzia amabilis), Syren (Syringa spp.), (Lonicera spp.), (Caragana spp.), Weigela (Weigela spp.), Hvid og Rødtjørn (Crataegus).

 

  • Eksempler på sommer-blomstrende træer og buske (Blomstrer på grene udviklet samme væktsæson):

Cotoneaster, (Weigela hybrid), Euonymus (Euonymus planipes), Spirea (Caryopteris x clandonensis), (Symphoricarpos), (Philadelphus spp.), potentilla (Potentilla spp.), Japansk spirea (Spiraea x bumalda and  S. japonica), Hydrangea (Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ og H. paniculata), Hibiscus (Hibiscus syriacus), Snebær (Symphoricarpos albus), Myrte Gedeblad (Lonicera nitida) i.e.

 

 

Rødtjørn. Crataegus laevigata.

 

 

 

All rights reserved (C) Shohin Bonsai Danmark