3 opstillingsformer

Der er 3 basis opstillingsformer når man laver en Shohin bonsai udstilling.

Husk at det beskrevne er retningslinier, der tjener som vejledning, og der er ikke tale om egentlige regler. Regler findes stort set ikke i bonsai, men der er mange vejledninger til at frembringe det bedst mulige. Ikke mindst er der også traditioner, som opstillingerne også skabes ud fra.

 

 

Det der er vigtigt at forstå, er relationerne mellem træerne i opstillingen.

Der er et hovedtræ, øverst på den største reol.

Det er det vigtigste træ, det som skaber ro og harmoni og sætter linien for resten af opstillingen.

Hovedtræet bestemmer hvilket træ, der er bedst som modtagende træ (se ill.) - det træ der står yderst i modsatte side af opstillingen og peger mod hovedtræet.

Undgå at repetere form og

stil på hovedtræet, når det modtagende træ vælges. Et enkeltstammet hovedtræ kan f.eks. modsvares af et træ med flere stammer, eller en finere forgrening end hovedtræet.

 

 

3 stk.´s opstilling - Hira-Kazari

Hira-Kazari refererer til et fladt landskab. Det kan være en eng med træer, græsser og lave blomster.

I den type opstilling er hovedtræet som regel placeret på det højeste punkt i opstillingen. Det kan niveleres med reoler, eller borde i forskellige højder.

I en 3 stk.´s opstilling kan der tilføjes et fjerde element, en billedrulle som kan hjælpe med at understøtte temaet med en tushtegning, der reflekterer årtid eller voksested f.eks.

 

 

 

 

Kun når 3-stk.´s opstillingen

Hira-Kazari
anvendes plejer man at bruge en billedrulle. I større opstillinger med større reoler og flere træer, er billedrullen ikke nødvendig og vil næsten altid fylde for meget.

Dette er basseret på den japanske tradition, hvor kineserne f.eks. har flere elementer i deres opstillinger, og mindre lethed og luft.

Men følger man den japanske tradition og stil, som de fleste i vesten gør, er nøgleordene frie områder og enkelhed.

Eksemplet herover er uden billedrulle, men man kunne godt have haft anvendt en hvis det ønskedes, da der er rum til det.

Læg også mærke til at i eksmplet her er hovedtræet en løvfældende bonsai, hvor det normalt vil være det stedsegrønne træ. Men opstillingen her er med fokus på efteråret, hvor løvfarven er vigtigst når der kun anvendes to træer. I en vinteropstilling ville man lade de to træer bytte plads.

 

 

Hovedtræet (1) palceres på øverste hylde og skal have retning og visuelt flow mod det modtagende træ (2). Det modtagende træ stabiliserer bevægelsen og skaber ro og sammenhæng i opstillingen.

Et tredje element i eksemplet er en ledsageplante (3) (kan også være en græs, blomstrende plante, Suiseki sten eller figur), som understøtter temaet og årstiden eller voskestedet.

Hvis et enkeltstammet træ bruges som hovedtræ, vil det bedste modtagende træ være et træ med flere stammer, flere grene eller på anden måde adskille sig fra det rolige hovedtræ. Især skal det anslå årstiden ved hjælp af blomster, bær eller som løvfældende. I en vinter opstilling kan man også anvende et stedsegrønt træ som anslår årstiden.

 

 

 

Husk at nå der anvendes græsser, blomstrende planter og figurer, så skal de harmonere med træerne i reolen, så størrelsesforholdet ikke er ude af proportion. Så helhedsindtrykket er ro og harmoni.

 

 

Runde måne-reoler

En variation fra de klassiske rektangulære Shohin-reoler, er de lukkede runde og de åbne halvrunde månereoler. Kaskade og halvkaskade træer passer ofte godt som hovedtræ i den type reol, fordi den runde form inviterer til bevægelse.

Træet ved siden af hovedtræet skal i det her tilfælde være et mere roligt træ, for at skabe ro og harmoni i opstillingen.

Bruges et enkeltstammet træ som hovedtræ på den øverste position i reolen, kræver det et sekundært træ med flere stammer eller mange finere grene for at skabe variation og liv og kontrast. Det kan også er erstattes af en græs eller Suiseki sten, eller blomstrende ledsageplante.

 

 

Husk at tomme områder er vigtige for at skabe ro og harmoni.

 

 

Den rektangulære reol

Den klassiske rektangulære reol findes i flere variationer, med rum til to til fem (eller flere) træer. Det er vigtigt at være omhyggelig med at udvælge træer, som harmonerer med hinanden. Træerne skal passe til reolens rum, så der er luft omkring. Ligesom det er vigtigt at vælge den rigtige type reol, som er lavet til formålet, med den elegance og enkelthed der kræves for at understøtte træerne.

 

Selve formen på reolen kan være mere eller mindre kantet. Der kan være lette udskæringer, eller helt rene og rette linier. Det udtryk er også med til at afspejle hvilke træer der skal anvendes. Hvor der er mere liv i reolen, kan der også være mere bevægelse i træerne.

 

Valg af hovedtræ

På toppen, der hvor hovedtræet anbringes, og specielt på reoler med flere træer, skal hovedtræet udvise styrke og visuelt udtrykke at træet er stærkt og stabilt. The stærke hovedtræ modtages af det sekundære træ placeret ved siden af reolen. Et kaskadetræ eller hældende træ med bevægelse mod hovedtræet giver den bedste sammenhæng i den her type opstilling.

 

Træerne placeret inde i reolen skal have den samme interaktion indbyrdes. På den midterste hylde i det viste eksempel kan man godt vælge træer med mere bevægelse. Nederst er det nødvendigt at stille træer der er med til at stabilisere opstillingen.

 

 

 

VIGTIGT: Der er ingen regler - kun VEJLEDNINGER!